Dự án: Cơ điện nông nghiệp

Tên dự án
Cơ điện nông nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Cơ điện nông nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy nông lâm nghiệp sử dụng động cơ đốt trong - Phương pháp thử rung động tại tay cầm
  • Máy nông lâm nghiệp sử dụng động cơ đốt trong - Phương pháp thử độ ồn
  • Máy nông lâm nghiệp - Máy cắt cỏ cầm tay sử dụng động cơ đốt trong - Yêu cầu an toàn
  • FB Chat.txt