Dự án: Lâm nghiệp

Tên dự án
Lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Lâm nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Ván lạng. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • Gỗ biến tính – Tiêu chuẩn xác định
 • Giống cây lâm nghiệp - Phần 4. Nhóm loài cây thân gỗ lấy dầu, nhựa.
 • Giống cây lâm nghiệp – Vườn cây đầu dòng: Phần 2. Các loài cây thân gỗ lấy quả, hạt.
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây bản địa gỗ lớn: Phần 10. Sa mộc
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây bản địa gỗ lớn Giống cây lâm nghiệp – Cây bản địa gỗ lớn Phần 12. Tếch
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây bản địa gỗ lớn Phần 13. Tống quá sủ
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây bản địa gỗ lớn Phần 14. Trám đen
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây lâm sản ngoài gỗ: Phần 7. Quế.
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây lâm sản ngoài gỗ Phần 10. Bời lời đỏ.
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây trồng rừng ven biển: Phần 1. Phi lao.
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây trồng rừng ven biển: Phần 2. Xoan chịu hạn (Neem)
 • Giống cây lâm nghiệp – ngập mặn: Phần 2. Trang
 • Giống cây lâm nghiệp – ngập mặn: Phần 5. Đước.
 • Rừng trồng-Nhóm các loài cây trồng rừng ven biển-Yêu cầu lập địa: Phần 1: Phi lao
 • Rừng trồng-Nhóm các loài cây trồng rừng ven biển-Yêu cầu lập địa: Phần 2: Xoan chịu hạn (Neem)
 • Mẫu khoá ảnh phục vụ giải đoán xây dựng bản đồ hiện trạng rừng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Giống cây lâm nghiệp - Lâm phần tuyển chọn lấy giống.
 • Giống cây lâm nghiệp - Vườn ươm cây lâm nghiệp
 • Công trình phòng chống cháy rừng -Phần x. Chòi canh lửa; Phần xx. Biển báo
 • Chuồng nuôi nhốt các loài thú dữ