Dự án: Thủy sản

Tên dự án
Thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Nghiên cứu Hải Sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản
  • Giống cá nước ngọt (cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn) - Yêu cầu chất lượng
  • Nước nuôi tôm nước lợ - yêu cầu chất lượng
  • Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng
  • FB Chat.txt