Dự án: Kiểm nghiệm vắc xin

Tên dự án
Kiểm nghiệm vắc xin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Kiểm nghiệm vắc xin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Circo virus gây ra ở lợn
  • Vắc xin phòng bệnh Marek ở gà
  • Vắc xin phòng bệnh PED ở lợn
  • Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng ở trâu bò
  • Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng và Đóng dấu lợn
  • Vắc xin phòng bệnh do Leptospira gây ra ở lợn
  • Thuốc thú y - Lấy mẫu
  • Lưu giữ mẫu chẩn đoán xét nghiệm