Dự án: Thú y

Tên dự án
Thú y
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thú y
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Chi cục Thú y Vùng II
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy trình chẩn đoán bệnh động vật - Bệnh Viêm não Nhật Bản (Japanese encephalitis)
  • Bệnh Viêm phổi, màng phổi truyền nhiễm của bò (Bovine contagious pleuroneumonia)
  • Bệnh Viêm mũi khí quản truyền nhiễm ở bò (Infectious bovine rhinotracheitis)
  • Bệnh Tiêu chảy có màng nhày do vi rút ở bò (Bovine viral diarrhoea/mucosal disease)
  • Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán - Phần ...Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm
  • Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán - Phần ...Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu
  • Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán - Phần ...:Bệnh do vi khuẩn streptococcus galactiae