Dự án: Chăn nuôi

Tên dự án
Chăn nuôi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Chăn nuôi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện chăn nuôi
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chưng cất.
 • Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng kháng sinh Colistin bằng phương pháp sắc ký lỏng
 • Thức ăn chăn nuôi và premix – Xác định selen
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định bacitracin-MD trong thức ăn hỗn hợp. Phương pháp vi sinh
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định bithionol bằng phương pháp quang phổ
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định Diethylstilbestrol bằng đo quang phổ
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định polysaccharide phi tinh bột ( non – starch polysaccharides) – Phương pháp sắc ký
 • Gà giống nội – Yêu cầu kỹ thuật - Phần 12. Gà Tiên Yên; Phần 13. Gà Tre
 • Vịt giống – Yêu cầu kỹ thuật- Phần 6. Vịt TC; Phần 7. Vịt PT; Phần 8. Hòa Lan
 • Ong giống – Yêu cầu kỹ thuật- Phần 1. Ong nội (Apis cerana cerana); Phần 2. Ong nội (Apis cerana Indica); Phần 3. Ong ngoại (Apis Mellifera)
 • Tổ yến thành phẩm –Yêu cầu chung
 • Nhà nuôi chim yến - Yêu cầu chung