Dự án: An toàn Thực phẩm

Tên dự án
An toàn Thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
An toàn Thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Xác định hàm lượng Aloins và Aloe-emodin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Xác định hàm lượng Chondroitin Sulfate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Xác định hàm lượng Hypericin và Pseudohypericin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ nghệ – Xác định hàm lượng Curcuminoid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV-Vis
 • Thực phẩm công thức và thực phẩm dinh dưỡng - Xác định hàm lượng Lutein và Beta-Caroten. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo
 • Thực phẩm công thức – Xác định hàm lượng Sodium Fluoroactetate– Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ với kỹ thuật xử lý mẫu QuERChERS
 • Thực phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ. Xác định thành phần Whey protein. Phương pháp tính thành phần và tỉ lệ các acid amin
 • Sữa và thực phẩm công thức – Xác định hàm lượng Choline bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)
 • Thực phẩm dinh dưỡng dạng bột – Xác định hàm lượng Mono Fluoroactetate– Phương pháp dẫn xuất hóa với 2-nitrophenylhydrazin và LC-MS/MS
 • Sản phẩm thực phẩm ngô đã chế biến hoặc chưa chế biến. Định tính Gluten bằng phương pháp que thử sắc ký miễn dịch R5
 • Nguyên liệu Withania somnifera. Xác định hàm lượng các Withanolide (Withanoside IV, Withanoside V, Withaferin A, 12-Deoxywithastromonolide, Withanolide A, and Withanolide B). Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Phomat - Xác định hàm lượng Titanium. Phương pháp UV-VIS
 • Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử. Các phương pháp phân tích phát hiện sinh vật biến đổi di truyền và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen- Phần 5:Phương pháp realtime-PCR sàng lọc để phát hiện các trình tự DNA promoter FMV (P-FMV)
 • Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử. Các phương pháp phân tích phát hiện sinh vật biến đổi di truyền và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen- Phần 6: Phương pháp realtime-PCR sàng lọc để phát hiện các trình tự DNA cry1AB/Ac và Pubi-cry
 • Xác định hàm lượng Sulfur amino acid bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion
 • Xác định hàm lượng Reserpine and Rescinnamine bằng phương pháp HPLC
 • Xác định hoạt tính Glucoamylase bằng phương pháp thủy phân enzyme và đo màu
 • Xác định hoạt tính Lactase trung tính (β-Galactosidase) bằng phương pháp đo màu
 • Xác định hàm lượng kháng tinh bột bằng phương pháp thủy phân enzym
 • Xác định hàm lượng tổng Tryptophan bằng phương pháp HPLC kết hợp thủy phân enzym
 • Xác định hàm lượng Flavanol và Procyanidin (DP 1-10) bằng phương pháp HPLC
 • Xác định hàm lượng Mitragynin bằng phương pháp HPLC
 • FB Chat.txt