Dự án: Thành phẩm hóa dược

Tên dự án
Thành phẩm hóa dược
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Thành phẩm hóa dược
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thuốc tiêm cefoxitin natri
 • Thuốc tiêm ondansetron
 • Thuốc tiêm tramadol
 • Viên nén anastrozol
 • Viên nén betahistin
 • Viên nén citicolin
 • Viên nén desloratadin
 • Viên nén flunarizin
 • Viên nén lamotrigin
 • Viên nén levetiracetam
 • Viên nén levocetirizin
 • Viên nén lisinopril
 • Viên nén natri alendronat
 • Viên nén ondansetron
 • Viên nén rosuvastatin
 • Viên nén sertralin
 • Viên nén thiamazol
 • Viên nén telmisartan + hydroclorothiazid
 • Viên nén tramadol + paracetamol