Dự án: Nguyên liệu hoá Dược

Tên dự án
Nguyên liệu hoá Dược
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Nguyên liệu hoá Dược
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Anastrozol
 • Betahistin dihydroclorid
 • Cefoxitin natri
 • Desloratadin
 • Flunarizin dihydroclorid
 • Lamotrigin
 • Levetiracetam
 • Levocetirizin dihydroclorid
 • Lisinopril
 • Natri alendronat
 • Rabeprazol natri
 • Rosuvastatin calci
 • Thiamazol