Dự án: Du lịch

Tên dự án
Du lịch
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Du lịch
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Du lịch và các dịch vụ liên quan – Du lịch công nghiệp - Yêu cầu về cung cấp dịch vụ
  • Biệt thự du lịch – Xếp hạng