Dự án: Thể dục thể thao

Tên dự án
Thể dục thể thao
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Thể dục thể thao
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm HLTT quốc gia TP Hồ Chí Minh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thảm thể thao: Phần 1: Thảm thể dục dụng cụ - Yêu cầu an toàn
 • Thảm thể thao: Phần 2: Thảm nhẩy cao và nhẩy sào - Yêu cầu an toàn
 • Thảm thể thao: Phần 3: Thảm Judo - Yêu cầu an toàn
 • Thảm thể thao: Phần 4: Xác định độ hấp thụ lực va đập
 • Thảm thể thao: Phần 5: Xác định độ ma sát nền
 • Thảm thể thao: Phần 6: Xác định độ ma sát bề mặt
 • Thảm thể thao: Phần 7: Xác định độ cứng tĩnh
 • Thiết bị bể bơi – Phần 6 : Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung và PP thử ván vòng quay
 • Thiết bị bể bơi – Phần 7 : Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung và PP thử gôn bóng nước
 • Thiết bị bể bơi – Phần 8 : Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung và PP thử thiết bị cho các hoạt động giải trí trên mặt nước
 • Thiết bị bể bơi – Phần 10 : Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung và PP thử cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan
 • Thiết bị bể bơi – Phần 11 : Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung và PP thử sàn di động hồ bơi và vách ngăn di động
 • Thiết bị thể dục dụng cụ- Yêu cầu và an toàn chung và PP thử
 • Thiết bị thể dục dụng cụ-Bục nhảy chống – Yêu cầu kỹ thuật và PP thử
 • Thiết bị thể dục dụng cụ- Lưới bật – Yêu cầu an toàn chức năng và PP thử
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 1: Yêu cầu chung và PP thử
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 2: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ mu bàn chân, bảo vệ gối và bảo vệ cẳng tay
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 3: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ thân người (giáp ngực)
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 4: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ đàu
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 5: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ bộ phận sinh dục và bảo vệ bụng
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 6: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ ngực của nữ
 • Thiết bị bảo vệ trong vó thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và PP thử trang bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ chân
 • Thiết bị leo núi – Phanh trống – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Thiết bị leo núi – Dụng cụ nối – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Thiết bị leo núi – Neo ma sát – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Thiết bị leo núi – Bộ dây treo – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Thiết bị leo núi – Ròng rọc – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Thiết bị leo núi – Mũ bảo hiểm cho người leo núi – Yêu cầu an toàn và PP thử
 • Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ
 • Du lịch MICE - Yêu cầu địa điểm tổ chức sự kiện đối với khách sạn