Dự án: Giao thông vận tải

Tên dự án
Giao thông vận tải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Giao thông vận tải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KH&CN GTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
 • Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định cường độ và từ biến bằng mô hình kéo gián tiếp.
 • Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định độ nhạy ẩm.
 • Phương pháp xác định độ cứng và khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông đầm lăn bằng bàn rung.
 • Công trình cảng biển - Yêu cầu về bảo trì
 • Cầu đường sắt – Tiêu chuẩn thiết kế (phần 5-phần 10)
 • Bentonite polyme - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô-Thi công và nghiệm thu.
 • Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn
 • Công trình biển cố định - Phần 12: Vận chuyển và Dựng lắp
 • Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo
 • Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị
 • Ứng dụng đường sắt - Phương tiện đường sắt đô thị - Thiết bị lấy điện - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • Giàn di động trên biển-Phần 1: Phân cấp
 • Giàn di động trên biển-Phần 2: Thân và trang thiết bị
 • Giàn di động trên biển-Phần 3: Máy và hệ thống
 • Giàn di động trên biển-Phần 4: An toàn và phòng chống cháy
 • Giàn di động trên biển-Phần 5: Vật liệu và hàn
 • Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm – Đường 1435 mm – Đường lồng)
 • FB Chat.txt