Dự án: Khí tượng thủy văn

Tên dự án
Khí tượng thủy văn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục KTTV
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Quan trắc bức xạ
  • Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5. Quan trắc Ôzôn - bức xạ cực tím
  • Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6. Quan trắc thám không vô tuyến
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 7. Quan trắc gió trên cao
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thuỷ triều
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 9. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thuỷ triều
  • Các yếu tố Khí tượng Thuỷ văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo
  • FB Chat.txt