Dự án: Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Tên dự án
Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ CÔNG AN
Lĩnh vực
Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế lắp đặt
  • Chất chữa cháy – Chất chữa cháy công nghệ bọc phân tử - F500EA – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử