Dự án: NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM

Tên dự án
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 7: Thành phần hóa học
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 5: Thanh sáu cạnh, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 6: Ống sáu cạnh, chữ nhật, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 4: Profile - Dung sai kích thước và hình dạng.
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 2: Tính chất cơ lý
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 3: Thanh chữ nhật đùn ép - Dung sai kích thước và hình dạng
  • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật để kiểm tra và cung cấp
  • FB Chat.txt