Dự án: Ổ LĂN Ổ ĐỠ

Tên dự án
Ổ LĂN Ổ ĐỠ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ổ LĂN Ổ ĐỠ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ổ lăn - Ổ đỡ có lỗ bi – Kích thước và dung sai
  • Ổ lăn - Ổ lăn trượt thẳng – Từ vựng
  • Ổ lăn - Ổ lăn tiếp xúc rãnh góc đơn – Kích thước cắt cho vòng ngoài và mặt đỡ
  • Ổ lăn – Phụ kiện dùng trong ổ lăn trượt thẳng – Phần 2: Kích thước biên và dung sai cho loại 5
  • Ổ lăn – Phụ kiện dùng trong ổ lăn trượt thẳng – Phần 1: Kích thước biên và dung sai cho loại 1 và 3
  • Ổ lăn – Biên dạng rãnh dẫn cho ổ lăn trượt thẳng – Phần 1: Kích thước biên và dung sai cho loại 1, 2 và 3.
  • Ổ lăn – Biên dạng rãnh dẫn cho ổ lăn trượt thẳng – Phần 2: Kích thước biên và dung sai cho loại 4 và 5
  • Ổ lăn – Con lăn trụ bằng thép – Kích thước và dung sai