Dự án: THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG, LƯỚI, DÂY, SỢI

Tên dự án
THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG, LƯỚI, DÂY, SỢI
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG, LƯỚI, DÂY, SỢI
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thép cốt bê tông cán nóng - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
  • Thép cacbon và thép hợp kim thấp – Phương pháp phân tích bằng quang phổ phát xạ chân không
  • Thép sợi dùng trong bê tông - Định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật
  • Dây thép và sản phẩm từ dây thép - Phần 2: Dung sai kích thước dây
  • Thép hình cán nóng – Phần 15: Thép chữ I- Kích thước và đặc tính mặt cắt
  • Thép sợi - Kích thước và dung sai
  • Lưới dây thép - Định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật
  • Lưới và cuộn sợi thép - Định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật
  • Dây thép và sản phẩm từ dây thép - Phần 1: Yêu cầu chung về phương pháp thử