Dự án: Giao thông vận tải

Tên dự án
Giao thông vận tải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Giao thông vận tải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Đại học CNGTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Luồng đường thủy nội địa – tiêu chuẩn thiết kế
 • Tiêu chuẩn Nhựa đường - Phân cấp theo đặc tính làm việc – Yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn Bột khoáng dùng cho bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012
 • Tiêu chuẩn sơn chống ăn mòn - Sơn bảo vệ kết cấu thép - Tiêu chuẩn đánh giá độ dính bám - Phần 1: Phương pháp kéo nhổ Pull off ; Phần 2: Phương pháp cắt"
 • Tiêu chuẩn màng biển báo phản quang dùng cho tín hiệu đường bộ - Thi công và nghiệm thu
 • Tiêu chuẩn thiết kế cho xe buýt nhanh BRT
 • Hệ thống căng kéo cáp dự ứng lực – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Ứng dụng đường sắt – Thông tin liên lạc, tín hiệu và các hệ thống xử lý – Các hệ thống điện tử liên quan đến an toàn chạy tàu của tín hiệu đường sắt.
 • Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
 • Tiêu chuẩn Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
 • Quy trình thí nghiệm xác định độ hao mòn của cốt liệu theo phương pháp Los-Algeles
 • Vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt
 • Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt
 • Tiêu chuẩn thi công cầu
 • Tiêu chuẩn Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương pháp dao đai
 • Sơn và vecni- Phương pháp xác định độ tương phản
 • Tiêu chuẩn Sơn và vecni- Phương pháp xác định độ bền chống ăn mòn theo chu kỳ ướt/ khô/ ẩm/tia cực tím
 • Các ứng dụng đường sắt – Cung cấp điện và đầu máy toan xe – Tiêu chí kỹ thuật để phối hợp giữa cung cấp điện (trạm biến áp) và đầu máy toa xe
 • Các ứng dụng đường sắt – Điều điện môi trường cho thiết bị – Thiết bị đầu máy toa xe trên tàu
 • Công trình biển cố định – phần 6: Kết cấu – Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
 • Công trình biển cố định – phần 7: Kết cấu – Thiết kế móng
 • Công trình biển cố định – phần 9: Kết cấu – Giàn thép kiểu jacket
 • Công trình biển cố định – phần 10: Kết cấu – Giàn trọng lực bê tông
 • Phương tiện giao thông đường bộ - Tấm báo hiệu phía sau cho xe hạng nặng và dài – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải
 • Phương tiện giao thông ĐS – Hệ thống thông tin tín hiệu và xử lý – Các hệ thống tín hiệu điện tử liên quan đến an toàn.
 • Phương tiện giao thông ĐS – Kết cấu thân phương tiện – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • FB Chat.txt