Dự án: Đất, phân bón

Tên dự án
Đất, phân bón
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Đất, phân bón
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Bảo vệ thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phân bón – Phân bón tan trong nước – Yêu cầu kỹ thuật
 • Phân bón –Phương pháp lấy mẫu
 • Phân bón – Phần 1: Quy định chung
 • Phân bón - Phần 2: Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic
 • Phân bón – Phần 3: Xác định hàm lượng ure trong phân bón ure bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • Phân bón - Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng amino acid
 • Phân bón - Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng vitamin tổng số
 • Phân bón - Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng GA3
 • Phân bón - Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng NAA
 • Phân bón - Phần 8: Xác định hàm lượng Boron
 • Phân bón - Phần 9: Xác định hàm lượng magie hòa tan
 • Phân bón - Phần 10: Xác định hàm lượng lưu huỳnh hòa tan
 • Phân bón – Phần 11: Xác định hàm lượng asen, cadimi, crom, chì và thủy ngân
 • Phân bón – Phần 12: Xác định hàm lượng phospho chiết xuất
 • Phân bón – Phần 13: Xác định hàm lượng kali tan trong nước – Phương pháp khối lượng kali tetraphenylborat