Dự án: Cao lanh

Tên dự án
Cao lanh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Cao lanh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cao lanh để sản xuất gốm sứ dân dựng