Dự án: Thiết bị điện

Tên dự án
Thiết bị điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Thiết bị điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm nghiên cứu cơ điện mỏ - Trường Đại học Mỏ địa chất
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy biến áp phòng nổ điện áp 6 kV
  • Thiết bị khởi động từ phòng nổ điện áp đến 1140 V
  • Thiết bị bảo vệ chống rò điện trong mạng điện mỏ điện áp đến 1140 V
  • FB Chat.txt