Dự án: Vật liệu nổ

Tên dự án
Vật liệu nổ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Vật liệu nổ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện thuốc phóng, thuốc nổ
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đạn cắt chân giàn khoan khu vực biển nông