Dự án: Động cơ đốt trong

Tên dự án
Động cơ đốt trong
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Động cơ đốt trong
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Động cơ diesel 01 xy lanh công suất nhỏ (dưới 37 kW) dùng cho máy động lực và máy nông nghiệp