Dự án: Thuốc lá

Tên dự án
Thuốc lá
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Thuốc lá
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thuốc lá điếu đầu lọc
  • Thuốc lá điếu không đầu lọc
  • Sợi thuốc lá - PP xác định độ ẩm
  • Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc – PP sắc ký khí
  • Giấy cuốn thuốc lá – Xác định độ thấu khí
  • Máy hút phân tích thuốc lá thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn
  • PP xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu
  • FB Chat.txt