Dự án: Du lịch

Tên dự án
Du lịch
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Du lịch
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm