Dự án: Thể dục, thể thao

Tên dự án
Thể dục, thể thao
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Thể dục, thể thao
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm HLTT quốc gia TP Hồ Chí Minh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 8: Thiết bị tập chân, thiết bị tập dạng bậc thang, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử
  • Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 9: Thiết bị luyện tập dạng elip, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử
  • Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 10: Xe đạp có bánh hoặc không có lip, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử
  • Thiết bị bể bơi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với bục xuất phát
  • Thiết bị bể bơi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với dải phân cách và đường bơi
  • Thiết bị thể dục – Vòng treo – Yêu cầu chức năng và yêu cầu an toàn, phương pháp thử
  • Thiết bị thể dục – Bàn nhẩy chống – Yêu cầu chức năng và yêu cầu an toàn, phương pháp thử
  • Thiết bị thể dục – Cầu thăng bằng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • FB Chat.txt