Dự án: Điện ảnh

Tên dự án
Điện ảnh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Điện ảnh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Phim VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vật liệu hình ảnh – Phim nhựa đế na toàn đã gia công – Thực hành bảo quản
  • Vật liệu hình ảnh –Băng từ đế Polyester – Thực hành bảo quản