Dự án: Địa chất khoáng sản

Tên dự án
Địa chất khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Địa chất khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục ĐCKSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Đất đá và quặng – Phần 1: Xác định hàm lượng Selen – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa
 • Đất đá và quặng – Phần 2: Xác định hàm lượng Antimon – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa
 • Đất đá và quặng – Phần 3: Xác định hàm lượng Asen – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa
 • Đất đá và quặng – Phần 4: Xác định hàm lượng Thủy ngân – Phương pháp hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh
 • Đất đá và khoáng vật silicat – Berili – Phương pháp hấp thụ nguyên tử
 • Quặng barit – Phần 1: Xác định hàm lượng Bari – Phương pháp khối lượng
 • Quặng barit – Phần 2: Xác định hàm lượng Silic – Phương pháp khối lượng
 • Quặng barit – Phần 3: Xác định hàm lượng Lưu huỳnh – Phương pháp khối lượng
 • Quặng barit – Phần 4: Xác định hàm lượng Sắt tổng sô – Phương pháp chuẩn độ
 • Mẫu đất – Xác định các nguyên tố kim loại - Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) sử dụng thiết bị cầm tay.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường –Quy trình đo mẫu đất trên máy phổ gamma phân giải cao
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường –Quy trình đo mẫu nước trên máy phổ gamma phân giải cao
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Quy trình đo mẫu nông phẩm trên máy phổ gamma phân giải cao.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 7Be trên máy phổ gamma phân giải cao.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 210Pb trên máy phổ gamma phân giải cao.
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Quy trình chuẩn hệ phổ kế gamma phân giải cao để đo hoạt độ phóng xạ
 • Mẫu trọng sa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu trọng sa suối
 • Mẫu trọng sa - Phần 2: Phương pháp lấy mẫu trọng sa sườn
 • Mẫu trọng sa - Phần 3: Phương pháp lấy mẫu trọng sa công trình
 • Đất, đá và quặng – Phần 1: Phương pháp lấy mẫu rãnh điểm
 • Đất, đá và quặng – Phần 2: Phương pháp lấy mẫu rãnh
 • Mẫu đá – Phần 1: Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật thạch anh cho phân tích đồng vị oxy.
 • Mẫu đá – Phần 2: Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật biotit cho phân tích đồng vị hydro.
 • Quặng sulfua - Quy trình lấy và gia công mẫu quặng sulfua cho phân tích đồng vị lưu huỳnh
 • Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá magma xâm nhập và tách khoáng vật zircon cho phân tích đồng vị Uran- Chì (U-Pb)
 • Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật muscovite cho phân tích đồng vị Argon- Argon (Ar-Ar)
 • Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật kali felspat cho phân tích đồng vị Kali-Argon (K-Ar)
 • Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu basalt và tách khoáng vật plagioclass cho phân tích đồng vị Argon-Argon (Ar-Ar)
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 1: Công trình dọn sạch vết lộ - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 2: Công trình hố - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 3: Công trình hào - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 4: Công trình giếng nông - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 5: Công trình giếng sâu - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 6: Công trình lò bằng - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra địa chất về khoáng sản – Phần 7: Công trình lò nghiêng - Yêu cầu kỹ thuật
 • Than nâu, than non - Phương pháp đốt nhiệt độ cao bằng tia hồng ngoại xác định đồng thời C-H-S.
 • Đất đá quặng thạch cao – Phần 1: Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 bằng phương pháp trắc quang.
 • Đất đá quặng thạch cao – Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 bằng phương pháp trắc quang.
 • Đất đá quặng apatit, phương pháp quang phổ Plasma  ICP-OES xác định P2O5, CaO.
 • Đất đá quặng phương pháp ICP-OES xác định nguyên tố Zr.
 • Phương pháp gia công mẫu cho phân tích quặng chứa vàng thô.
 • Đất đá quặng có đồng – Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp độ i ốt
 • Quy trình lấy, bảo quản mẫu nước ngầm cho phân tích thủy địa hóa đồng vị bền TmD và 18O
 • FB Chat.txt