Dự án: Trang thiết bị y tế

Tên dự án
Trang thiết bị y tế
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Trang thiết bị y tế
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện TTB&CTYT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phòng thí nghiệm y tế - Giảm thiểu sai sót thông qua quản lý rủi ro và cải tiến liên tục
  • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ - Bức xạ - Sự biến đổi của liều khử khuẩn đã chọn: Phương pháp VdmaxSD
  • Máy giặt-thuốc khử trùng - Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm cho các dụng cụ khử trùng bằng máy khử trùng bằng nhiệt dùng cho dụng cụ phẫu thuật, thiết bị gây mê, bát, đĩa, bình thu, dụng cụ, đồ thủy tinh, vv
  • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ - Nhiệt ẩm - Phần 2: Hướng dẫn áp dụng ISO 17665-1
  • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ - Nhiệt ẩm - Phần 3: Hướng dẫn việc chỉ định một thiết bị y tế cho một họ sản phẩm và xử lý phân loại để khử khuẩn bằng hơi nước
  • Kim tiêm dưới da vô khuẩn dùng một lần - Các yêu cầu và phương pháp kiểm tra
  • Nha khoa - Kim tiêm vô khuẩn dùng một lần