Dự án: An toàn Thực phẩm

Tên dự án
An toàn Thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
An toàn Thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KN ATVSTPQG
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nước ăn uống - Xác định dư lượng Glyphosate - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
  • Nước ăn uống - Xác định dư lượng diquat và paraquat - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
  • Thực phẩm - Xác định hoạt tính Celullase (FPU)
  • Thực phẩm công thức - Xác định hàm lượng folat tổng. Phương pháp chiết trienzym và định lượng bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối phổ UPLC/MS/MS
  • Sữa tươi dạng lỏng - Xác định sữa bột bổ sung thông qua định lượng Furosin - Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS)
  • FB Chat.txt