Dự án: Máy xây dựng

Tên dự án
Máy xây dựng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Máy xây dựng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Đại học Xây dựng
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy khoan lấy mẫu bê tông – An toàn
  • Thiết bị cắt tường di động cho thi công tại công trường – An toàn
  • Hệ thống và thiết bị vận chuyển liên tục – Yêu cầu an toàn và yêu cầu EMC cho thiết bị dùng lưu trữ vật liệu rời trong silo, bunke, thùng và hộp
  • Thiết bị khoan hầm – Đầu khoan và thiết bị đào liên tục – Yêu cầu an toàn
  • Thiết bị khoan hầm – Yêu cầu an toàn
  • Thiết bị khoan hầm - Thiết bị cấp khí - Yêu cầu an toàn
  • FB Chat.txt