Dự án: Công trình xây dựng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

Tên dự án
Công trình xây dựng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Công trình xây dựng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCNXD
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hiệu năng nhiệt của tòa nhà – Phương pháp đo hiện trường lưu lượng không khí của hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
  • Kiểm toán năng lượng tòa nhà.
  • Nhà ở và công trình công cộng- Các thông số vi khí hậu trong phòng
  • Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế