Dự án: Kết cấu và công nghệ

Tên dự án
Kết cấu và công nghệ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Kết cấu và công nghệ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCNXD
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Sợi thép cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật
 • Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện tác động của nhiệt độ cao
 • Tấm panel tường trong xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Lắp dựng kết cấu thép - Thi công và nghiệm thu
 • Tổ chức thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng
 • Thử nghiệm phản ứng với lửa - Tính cháy lan của ngọn lửa - Phần 4: Thử nghiệm tính cháy lan của ngọn lửa ở quy mô trung bình với mẫu thử đặt theo phương thẳng đứng
 • Thử nghiệm phản ứng với lửa - Xác định tính cháy lan đối với mặt sàn tại mức thông nhiệt lượng 25kWW/m2
 • Thử nghiệm phản ứng với lửa-Tính bắt cháy của vật liệu xây dựng khi sử dụng nguồn nhiệt bức xạ
 • Thử nghiệm phản ứng với lửa-Xác định tốc độ mất khối lượng của vật liệu
 • “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở -tiêu chuẩn thiết kế”
 • “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở-tiêu chuẩn thi công và ngiệm thu”
 • Bu lông neo - Neo trong bê tông - Các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo và hướng dẫn tính toán thiết kế
 • Nhà ở và công trình - An toàn trong phá dỡ, di chuyển nhà và công trình
 • Gia cường nền móng nhà cũ
 • Bảo trì kết cấu thép