Dự án: ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

Tên dự án
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Phép thử tách kết dính nội đối với tổ hợp nung chảy bằng điện polyetylen (PE)
  • Phụ tùng nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ cứng vòng
  • Ống nhựa nhiệt dẻo thành kết cấu – Thử bằng tủ sấy
  • Hệ thống ống bằng chất dẻo – Phép thử độ bền tổ hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng với tải trọng kéo đứt
  • Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để thoát nước ngầm không chịu áp – Polyetyen (PE)
  • Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để thoát nước ngầm không chịu áp – Polypropylen (PP)