Dự án: THẢM TRẢI SÀN

Tên dự án
THẢM TRẢI SÀN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THẢM TRẢI SÀN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt được làm bằng máy – Lựa chọn và cắt mẫu cho phép thử vật lý
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt được làm bằng máy – Xác định độ dày
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi - Thảm trải sàn polyvinyl chlorua co giãn có lót – Các yêu cầu
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Thảm trải sàn polyvinyl chlorua không đồng nhất – Các yêu cầu
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Tấm lát sàn polyvinyl chlorua bán mềm dẻo – Các yêu cầu
  • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Thảm trải sàn polyvinyl chlorua đồng nhất – Các yêu cầu