Dự án: THAN

Tên dự án
THAN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THAN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng flo trong than, cốc và tro bay
  • Than – Xác định thành phần khoáng
  • Than đá – Xác định chỉ số nghiền Hardgrove
  • Than đá – Phân tích cỡ hạt bằng sàng
  • Than – Xác định khả năng thiêu kết – Thử cốc Gray-king
  • Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng hàm lượng cadimi trong than
  • Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng hàm lượng thủy ngân trong than
  • Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng flo trong than, cốc và tro bay
  • Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định asen và selen – Phương pháp hỗn hợp Eschka và phát sinh hydrua