Dự án: THIẾT BỊ VỆ SINH

Tên dự án
THIẾT BỊ VỆ SINH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THIẾT BỊ VỆ SINH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết bị nhà vệ sinh – Van tự ngắt PN 10
  • Két nước của WC và bồn tiểu nam WC
  • Thiết bị vệ sinh – Hiệu quả tiết kiệm nước
  • Thiết bị nhà vệ sinh – Van xả áp lực và van tự ngắt PN 10 trong bồn tiểu
  • Bồn tiểu treo tường – Kích thước lắp nối
  • Van trong cho bồn chứa nước xả với bộ chống tràn
  • Thiết bị vệ sinh – Van đóng mở thiết bị vệ sinh bằng điện