Dự án: THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED

Tên dự án
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Xác định đặc trưng của khối sáng LED và bóng đèn LED đối với các đặc tính điện và quang như một hàm của nhiệt độ
  • Đo quang thông và độ duy trì quang thông của bóng đèn LED, khối sáng LED và đèn điện LED
  • Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn LED và đèn điện LED
  • Từ vựng chiếu sáng quốc tế