TCVN/TC 82 - Khai khoáng

Số hiệu
TCVN/TC 82
Tên Ban kỹ thuật
Khai khoáng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 82 - Mining

Phạm vi
Xây dựng, góp ý các TCVN về Khai khoáng
Liên hệ

Trần Văn Hòa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: hoatcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Như Văn (Trưởng ban)
  • Trần Văn Hòa (Thư ký)
  • Đặng Vũ Chí
  • Lưu Văn Thực
  • Nguyễn Thị Ngọc Lâm
  • Nguyễn Quốc Hưng
  • Nguyễn Văn Khanh
  • Nguyễn Như Nam
  • Trần Văn Long
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt