TCVN/TC 71 - Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực

Số hiệu
TCVN/TC 71
Tên Ban kỹ thuật
Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 71 - Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Bê tông
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Bá Việt (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
 • Vũ Minh Đức
 • Bùi Văn Bội
 • Hoàng Phó Uyên
 • Lê Quang Hùng
 • Lương Đức Long
 • Nguyễn Đức Thắng
 • Đào Kim Hùng
 • Nguyễn Viết Cường
 • Nguyễn Văn Thiện
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt