TCVN/TC 33 - Vật liệu chịu lửa

Số hiệu
TCVN/TC 33
Tên Ban kỹ thuật
Vật liệu chịu lửa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 33 - Refractories

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Vật liệu chịu lửa
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Thế Hùng (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Vũ Minh Đức
  • Nguyễn Đình Nghị
  • Phạm Văn Bắc
  • Đinh Văn Đạt
  • Nguyễn Quốc Dũng
  • Nguyễn Đức Lợi
  • Lương Văn Thành
Danh sách dự thảo đang thực hiện