TCVN/TC 28/SC 2 - Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử

Số hiệu
TCVN/TC 28/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 28/SC 2 - Measurement of petroleum and related products

Phạm vi
Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lê Cảnh Hòa (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Vũ Thị Thu Hà
  • Hoàng Thị Long Vân
  • Nguyễn Tuấn Tú
  • Đậu Anh Dũng
  • Nguyễn Lệ Tố Nga
  • Nguyễn Hồng Liên
  • Phạm Thị Thúy Hà
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt