TCVN/TC/E 14 - Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt

Số hiệu
TCVN/TC/E 14
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 9 - Electrical equipment and systems for railways

Phạm vi
Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt
Liên hệ

Đoàn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: vantc2@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Trung Sơn (Trưởng ban)
 • Trần Lê Huy (Thư ký)
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Nguyễn Duy Hòa
 • Nguyễn Anh Tùng
 • Phạm Hồng Minh
 • Phạm Quốc Cường
 • Lê Hoàng Tùng
 • Nguyễn Hoàng Vân
 • Phạm Văn Hiệp
 • Hồ Ánh Sáng
 • Trần Viết Bản
 • Nguyễn Quang Tuấn
Danh sách dự thảo đang thực hiện