TCVN/TC 10 - Bản vẽ kỹ thuật

Số hiệu
TCVN/TC 10
Tên Ban kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Bản vẽ kỹ thuật
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Ngọc Chương (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Lê Xuân Quý
 • Dương Văn Khoa
 • Phạm Văn Sơn
 • Nguyễn Trọng Minh
 • Nguyễn Trọng Phú
 • Đào Danh Tùng
 • Đặng Thành Lê
Danh sách dự thảo đang thực hiện