TCVN/TC/E 1/SC 5 - Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh

Số hiệu
TCVN/TC/E 1/SC 5
Tên Ban kỹ thuật
Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thiết bị lạnh
Liên hệ

Đoàn Thị Thanh Vân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: vantc2@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Xuân Tiên (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
 • Nguyễn Hoàng Linh
 • Trần Viết Hưng
 • Nguyễn Việt Dũng
 • Nguyễn Trung Sơn
 • Nguyễn Đức Lợi
 • Nguyễn Tiến Hùng
 • Nguyễn Văn Nam
 • Trần Tuấn Nam
 • Lý Thị Phương Trang
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt