TCVN/TC 181 - An toàn đồ chơi trẻ em

Số hiệu
TCVN/TC 181
Tên Ban kỹ thuật
An toàn đồ chơi trẻ em
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực An toàn đồ chơi trẻ em
Liên hệ

Hà Thị Thu Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hathutra@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Đình Hoàng (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
 • Phạm Thúy Hằng
 • Bùi Thị Thái Nam
 • Dương Tuấn Hưng
 • Nguyễn Huy Tùng
 • Trần Thị Hiên
 • Nghiêm Thanh Hải
 • Ô. Vũ Thanh Bình
 • Lê Thị Hường Hoa
 • Phạm Thị Ngọc Hạnh
 • Hà Văn Quỳnh
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Hoàng Mạnh Cường
 • Phạm Văn Nhân
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 2: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho xích đu
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho cầu trượt
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 4: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho đường ray
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 5: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho ngựa gỗ
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 6: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho bập bênh
 • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 7: Hướng dẫn lắp đặt, kiểm định, bảo dưỡng và vận hành
 • Tác động làm suy giảm bề mặt thiết bị lắp đặt ở sân chơi - Phương pháp xác định tác động làm suy giảm
 • An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
 • An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại
 • An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 4: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình
 • An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 6: Một số este phtalat trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em
 • An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng
 • Thiết bị sân chơi và bề mặt – Phần 10: Yêu cầu an toàn bổ sung và phương pháp thử cho thiết bị chơi khoang kín
 • Thiết bị sân chơi và bề mặt – Phần 11: Yêu cầu an toàn bổ sung và phương pháp thử cho lưới bao quanh khu vui chơi