TCVN/TC 136 - Đồ nội thất

Số hiệu
TCVN/TC 136
Tên Ban kỹ thuật
Đồ nội thất
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 136 - Furniture

Phạm vi
Đồ nội thất
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Hùng Phong (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
 • Trịnh Minh Đạt
 • Phạm Thúy Hằng
 • Trần Mạnh Hà
 • Nguyễn Đình Thi
 • Hoàng Minh Của
 • Vũ Hồng Cương
 • Nguyễn Minh Ngọc
 • Nguyễn Quốc Chính
 • Phạm Thúy Loan
Danh sách dự thảo đang thực hiện