TCVN/TC 6 - Giấy và sản phẩm giấy

Số hiệu
TCVN/TC 6
Tên Ban kỹ thuật
Giấy và sản phẩm giấy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 6 - Paper, board and pulps

Phạm vi
Tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Giấy và sản phẩm giấy
Liên hệ

Hà Thị Thu Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hathutra@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đào Sỹ Sành (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
 • Phạm Thúy Hằng
 • Đỗ Xuân Đồng
 • Doãn Thái Hòa
 • Lương Thị Hồng
 • Vũ Ngọc Bảo
 • Tạ Đức Long
 • Vũ Quốc Trung
 • Hồ Thị Thúy Liên
 • Trần Thị Hiên
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 2: Phương pháp phân tích hình ảnh
 • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 5: Các tính chất của bột giấy, giấy và các tông
 • Bột giấy, giấy và các tông – Xác định vi sinh – Phần 1: Đếm vi khuẩn và bào tử vi khuẩn khi phân hủy
 • Giấy và các tông – Xác định độ cong bằng mẫu thử treo theo chiều thẳng đứng
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan –Từ vựng - Phần 3: Thuật ngữ về quá trình sản xuất giấy
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 4: Cấp giấy và các tông và các sản phẩm chuyển đổi
 • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ về bột giấy
 • Giấy và các tông để bao gói thực phẩm – Các yêu cầu về an toàn
 • Giấy – Xác định độ chịu bục
 • Cáctông – Xác định độ chịu bục
 • Giấy và cáctông – Xác định độ đày, khối lượng riêng và thể tích riêng
FB Chat.txt