TCVN/TC 117 - Quạt Công nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 117
Tên Ban kỹ thuật
Quạt Công nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 117 - Fans

Phạm vi
Quạt Công nghiệp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Ngọc Chương (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Dương Văn Khoa
 • Trịnh Đồng Tính
 • Hoàng Kim Hùng
 • Hà Văn Vui
 • Nguyễn Vũ Huy
 • Nguyễn Vũ Ngọc
Danh sách dự thảo đang thực hiện