TCVN/TC 107 - Lớp phủ kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 107
Tên Ban kỹ thuật
Lớp phủ kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 107 - Metallic and other inorganic coatings

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "lớp phủ kim loại"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Tô Duy Phương (Trưởng ban)
  • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
  • Hoàng Văn Gợt
  • Dương Đình Hùng
  • Mai Thanh Tùng
  • Trần Trung Kiên
  • Phạm Anh Tuấn
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Mai Đình Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện